Gods

ADR stykkgods, Termotransport, Containertransport, Lokaldistribusjon,
Godsrute Hamarøy - Bodø - Hamarøy
og Steigen - Bodø- Steigen

28.05.201709:08 Bjørn-Harald Østbø

Godsrute Hamarøy - Bodø - Hamarøy  hver mandag, onsdag og torsdag

Godsrute Steigen - Bodø - Steigen  hver mandag, onsdag og torsdag
Direktetelfon bil 977 91 511

Lokaldistribusjon i Hamarøy og Tysfjord for:

Schenker, Postnord, Norlines og SB Transport
Direktetelefon bil: 971 53 885

Lokaldistribusjon i Steigen for Schenker, Postnord og og SB Transport
Direktetelefon bil 995 03 656 og 416 58 163

For prisforespørsel godstransport ring 994 36 675

Med oss kommer godset hurtig og uskadet fram.