Gods

ADR stykkgods, Termotransport, Containertransport, Lokaldistribusjon,
Godsrute Hamarøy - Bodø - Hamarøy
og Steigen - Bodø- Steigen

28.05.201709:08 Bjørn-Harald Østbø

Godsrute Hamarøy - Bodø - Hamarøy  hver mandag, onsdag og torsdag

Godsrute Steigen - Bodø - Steigen  hver mandag, onsdag og torsdag
Direktetelfon bil 977 91 511

Lokaldistribusjon i Hamarøy og Tysfjord for:

Schenker, Postnord, Norlines og SB Transport
Direktetelefon bil: 971 53 885

Lokaldistribusjon i Steigen for Schenker, Postnord og og SB Transport
Direktetelefon bil 995 03 656 og 416 58 163

Med oss kommer godset hurtig og uskadet fram.