VI TAR KORONA PÅ ALVOR

Vi utfører tjenester som er viktige for samfunnet. Vi tilstreber oss å opprettholde virksomheten og sikre at vi har trygge og friske medarbeidere.

Vi følger myndighetenes anbefalinger for å forhindre smitte. Det er også innført ekstratiltak der vi mener det er nødvendig. Vi vurderer fortløpende tiltak som skal og bør gjøres sammen med våre operative avdelinger.

Alle avdelinger har de siste dagene gjennomført risikovurderinger og utarbeidet beredskapsplaner. Vårt mål er at du som kunde skal få de tjenestene du forventer. Men vi kan komme i en situasjon der vår kapasitet blir redusert. Vi må da foreta en streng prioritering om hvilke oppdrag vi skal utføre først. Det kan medføre at du som kunde får forsinket levering. I en slik situasjon er det viktig med god kommunikasjon mellom partene.

Har du spørsmål? Kontakt Daglig Leder Arnfinn Vangen, Tel: 416 58 232, epost: arnfinn.vangen@stoklands.no