Suge- og Spyletjenester

Tømming av septiktanker, sandfang, fettavskillere, spyling og tining av tette rør.

13.05.201614:16 Tore Olsen

Med våre moderne, effektive og miljøvennlige suge- og spylebiler tømmer vi alt av slam som ikke er klassifisert som Farlig Avfall.

Vi spyler også opp og tiner tette rør og avløp.

På kontrakt med kommunale avfallsselskap tømmer vi septiktanker i 49 kommuner fra Sunnmøre i sør til Troms i nord.

Kontakt oss på telefon 993 70 201, epost post@stoklands.no eller bruk skjemaet på denne siden for å sende en henvendelse til oss.

Trenger du øyeblikkelig hjelp kan du ringe vår vakttelefon 994 36 675.