Ledelse og Administrasjon

Arnfinn Vangen

28.05.2017 11:33416 58 232
arnfinn.vangen@stoklands.no

Daglig leder

Anne-Mette Finvik

28.05.2017 11:34414 53 043
anne.mette.finvik@stoklands.no

Driftsleder

Cecilie Bratli

28.05.2017 11:37902 58 637
cecilie.bratli@stoklands.no

Kontormedarbeider

Kurt-Ove Stenersen

28.05.2017 11:41952 76 849
stoklands@icloud.com

Teknisk leder